Prelucrarea datelor cu caracter personal

Prelucrarea datelor cu caracter personal

S.C. PRYM FASHION ROMÂNIA S.R.L. (numită în continuare COMPANIA) este înscrisă sub nr. 30033 în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal (ANSPDCP).

COMPANIA înregistrează numai informaţiile cu caracter personal oferite de către client în scopul declarat de mercerieromania.ro (numit în continuare MAGAZIN VIRTUAL) în Termenii şi Condiţiile de utilizare.

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operaţiune sau set de operaţiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terţi prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea.

COMPANIA respectă dreptul la confidenţialitate a datelor fiecărei persoane care accesează magazinul virtual. COMPANIA nu va colecta date personale despre clienți (nume, adresă, telefon sau adresă de poştă electronică) (numite în continuare „Date Personale”) exceptând situaţia în care clienții înşişi comunică aceste date.

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date, modificată şi completată, COMPANIA are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care le furnizează clienții.

Scopul colectării datelor este: informarea utilizatorilor / clienţilor privind situaţia contului lor de pe mercerieromania.ro, informarea utilizatorilor/clienţilor privind evoluţia şi starea comenzilor, evaluarea produselor şi serviciilor oferite, activităţi comerciale, de promovare a produselor şi serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de urmărire şi monitorizare a vânzărilor şi comportamentul consumatorului.

Prin completarea datelor dvs. în formularul de creare de cont şi/sau de comandă, declaraţi că acceptaţi necondiţionat că datele dvs. personale să fie incluse în baza de date a magazinului virtual, înregistrată în registrul de evidenţă a prelucrării datelor cu caracter personal sub nr. 30033, şi va daţi acordul expres şi neechivoc că toate aceste date personale să fie stocate, utilizate şi prelucrate nelimitat teritorial şi/sau temporar de către COMPANIE, afiliaţii şi colaboratorii acestora pentru desfăşurarea şi/sau derularea de către COMPANIE, afiliaţii şi colaboratorii acestora de activităţi cum ar fi, (dar fără a se limita la), activităţi comerciale, de promovare a produselor şi serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de urmărire şi monitorizare a vânzărilor şi comportamentul consumatorului. De asemenea, va daţi acordul expres şi neechivoc că aceste date personale să poate fi transferate (cedate) de către COMPANIE atât afiliaților săi, precum şi altei/altor entităţi din ţară.

Prin citirea acestor Termeni şi Condiţii aţi luat la cunoştinţă faptul că va sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de vă adresa justiţiei în caz de încălcare a drepturilor garantate de Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date. Totodată, aveţi dreptul de a va opune prelucrării datelor dvs. personale şi de a solicita ştergerea totală sau parţială a acestora.

 

Pe baza unei cereri scrise, datate şi semnate, expediate pe adresa S.C. PRYM FASHION ROMÂNIA S.R.L., Bd. Theodor Pallady nr. 57,Sector 3, Bucureşti, va puteţi exercita, în mod gratuit, următoarele drepturi:

  • o dată pe an, să vi se confirme faptul că datele personale sunt sau nu prelucrate;
  • să interveniți asupra datelor transmise;
  • să va opuneţi prelucrării datelor pentru motive întemeiate şi legitime legate de situaţia lor particulară
  • să solicitaţi ştergerea datelor, cu excepţia situaţiilor prevăzute de lege.

Astfel, COMPANIA, prin magazinul virtual poate notifica utilizatorii/clienţii privind ofertele curente prin newsletterul săptămânal, şi poate trimite felicitări, cupoane cadou sau alte mesaje speciale.

COMPANIA nu promovează spam-ul. Orice utilizator/client care a furnizat explicit adresa sa de email pe site-ul mercerieromania.ro poate opta pentru ştergerea acesteia din baza noastră de date.

Informaţiile pe care ni le furnizaţi vor fi utilizate în scopul pentru care le-aţi furnizat, pentru a administra, a sprijini şi a evalua serviciile noastre şi a preîntâmpina încălcarea securităţii, a legii şi a termenilor noştri contractuali.

De asemenea, COMPANIA poate furniza datele dumneavoastră cu caracter personal altor companii cu care se află în relaţii de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidenţialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranţă şi că furnizarea acestor informaţii personale se face conform legislaţiei în vigoare, după cum urmează: furnizori de servicii de servicii de marketing, curierat, servicii de plata / bancare, telemarketing sau alte servicii, alte companii cu care putem dezvoltă programe comune de ofertare pe piaţă a produselor şi serviciilor noastre.

Informaţiile dumneavoastră cu caracter personal pot fi furnizate şi către Parchet, Poliţie, Instanţele judecătoreşti şi altor organe abilitate ale statului, în baza şi în limitele prevederilor legale şi ca urmare a unor cereri expres formulate.