NOU: se poate plati si cu Google Pay si Apple Pay!

Termeni și condiții

TERMENI ȘI CONDIȚII

– vânzare comercială on-line –

DEFINIȚII ȘI TERMENI

În cadrul prezentului, termenii de mai jos vor avea următoarele înțelesuri, dacă nu se prevede altfel:

1.1. Daiki Design / Vânzător – DAIKI DESIGN  SRL, persoană juridică română, cu sediul social situat în București, Calea Grivitei nr 83, etaj 1, Sector 1, având nr. de înregistrare în Registrul Comerțului J40/2994/2007, C.U.I. 21085395, atribut fiscal RO și conturile bancare având următoarele coduri IBAN RO16BTRL04501202902313XX deschis la Banca Transilvania.

2.Site – domeniul web www.mercerieromania.ro și subdomeniile acestuia.

3.Cumpărător – persoana fizică / persoana juridică sau orice altă entitate juridică care își face un cont în Site și efectuează o Comandă (având înțelesul de mai jos).

4.Client – persoana fizică / persoana juridică care are acces la Conținut (având înțelesul de mai jos) prin orice mijloc de comunicare.

5.Cont – secțiunea din Site formată dintr-o adresă de email și o parolă care permite Cumpărătorului transmiterea Comenzii și care conține informații despre Client/Cumpărător și istoricul Cumpărătorului în Site.

6.Conținut – înseamnă:

– toate informațiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau accesate în orice alt mod prin utilizarea unui echipament electronic; conținutul oricărui email trimis Cumpărătorilor de către Vânzător prin utilizarea de mijloace electronice și/sau a oricăror altor mijloace de comunicare disponibile;

– orice informație transmisă prin orice mijloc către Cumpărător de către un angajat/colaborator al Vânzătorului, conform informațiilor de contact specificate sau nu de către Cumpărător;

– informații în legătură cu Bunurile și/sau Serviciile și/sau tarifele practicate de Vânzător într-o anumită perioadă;

– informații legate de Bunurile și/sau Serviciile (având înțelesul de mai jos) și/sau tarifele practicate de către un terț cu care Vânzătorul are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă;

– date referitoare la Vânzător, publice și/sau privilegiate.

7.Comandă – operațiunea prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului prin intermediul Site-ului intenția sa de a achiziționa Bunuri și Servicii (având înțelesul de mai jos) de pe Site.

8.Bunuri și Servicii – orice produs și/sau serviciu, inclusiv documentele și/sau serviciile menționate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător Cumpărătorului ca urmare a Contractului (având înțelesul de mai jos) încheiat.

9.Contract – reprezintă contractul la distanță încheiat între Vânzător și Cumpărător, fără prezența fizică simultană a Vânzătorului și a Cumpărătorului.

10.Campanie – acțiunea de a expune în scop comercial un număr finit de Bunuri și/sau Servicii, având un stoc limitat și predefinit, pentru o perioadă limitată de timp stabilită de către Vânzător.

11.Tranzacție – încasarea sau rambursarea unei sume de bani provenind din vânzarea de către Daiki Design către Cumpărător a unui Bun și/sau Serviciu, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de Vânzător, indiferent de modalitatea de livrare.

12.Taxa de timbru verde – valoarea exprimată în Lei, plătită de Vânzător către societatea autorizată cu preluarea operațiunilor de colectare, transport și valorificare/reciclare a deșeurilor echipamentelor electrice și electronice, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

13.Termeni și Codiții – prezentul document, inclusiv orice politici și/sau alți termeni și condiții menționate în prezentul document și disponibile pe Site, cu modificările ulterioare.

14.Specificații – toate specificațiile și/sau descrierile Bunurilor și Serviciilor, conform celor detaliate în descrierea acestora.

TERMENI ȘI CONDIȚII

1.Sunteți în relație contractuală cu societatea Daiki Design care operează Site-ul pe care îl vizitați și/sau prin care încheiați o tranzacție online, dacă nu se specifică în mod expres altfel în altă parte.

2.Produsele comercializate prin intermediul Site-ului nostru sunt produse fabricate și/sau de marcă de către sau în numele unui producător terț. Daiki Design are acord din partea producatorilor pentru utilizarea informatiilor tehnice si specificatiilor functionale ale produselor. Orice incalcare a drepturilor de autor poate fi trimisa la adresa [email protected]

3.Vă rugăm să citiți cu atenție acești Termeni și Condiții, deoarece prin intermediul acestora se reglementează aspectele ce țin de comercializarea și livrarea de Bunuri și Servicii astfel cum sunt acestea listate pe Site. Înainte de a finaliza Comanda vi se va solicita în mod specific să acceptați Termenii și Condițiile în versiunea publicată pe Site la momentul respectivei Comenzi. Prin acceptarea acestui document sunteți de acord să respectați Termenii și Condițiile în versiunea publicată pe Site-ul nostru, la momentul Comenzii. Dacă nu acceptați acești Termeni și Condiții, nu veți putea plasa comenzi pe Site.

4.Daiki Design își rezervă dreptul de a aduce oricând modificări Termenilor și Condițiilor și să posteze modificările pe Site, fără nici o altă notificare. Cu toate acestea, acele modificări pe care Daiki Design le va considera ca fiind importante urmează a fi aduse la cunoștință într-o manieră corespunzătoare. Orice modificare urmează a se aplica Comenzilor ce vor fi făcute începând cu data intrării în vigoare a respectivei modificări, cu excepția cazului în care s-a convenit altfel cu oricare dintre Clienți. Înainte de a finaliza o comandă vi se va solicita în mod specific să acceptați Termenii și Condițiile în versiunea publicată pe Site la momentul plasării respectivei Comenzi. În acest sens, vă rugăm să citiți/recitiți Termenii și Condițiile de fiecare dată înainte de a finaliza o Comandă. Prin acceptarea tuturor celor prezentate aici, sunteți de acord cu respectarea Termenilor și Condițiilor în versiunea publicată pe Site la momentul respectiv.

5.Prin înregistrarea unei Comenzi pe Site, Cumpărătorul își exprimă acordul cu privire la forma de comunicare (telefonic sau email) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile comerciale.

6.Furnizarea Bunurilor și Serviciilor comandate prin intermediul Site-ului se face numai Clienților care, la momentul plasării unei Comenzi, comunică o adresă de expediere în România.

7.Notificarea primită de Cumpărător după efectuarea Comenzii are rol de informare și nu va fi interpretată în niciun caz ca o acceptare a Comenzii. O asemenea notificare se poate face fie electronic (email) fie telefonic, la libera alegere a Daiki Design.

8.Daiki Design își rezervă dreptul (i) de a limita în mod individual cantitățile ce pot face obiectul unei Comenzi sau pentru care acceptă o Comandă, inclusiv cantitățile rezonabile pentru utilizarea de către un consumator final și/sau (ii) de a restricționa sau exclude în mod individual livrarea Bunurilor sau prestarea Serviciului către oricare Cumpărător și/sau (iii) de a restricționa sau exclude în mod individual unele dintre metodele de plată disponibile, în cazul în care apreciază că în baza comportamentului sau a activității Cumpărătorului/Clientului pe Site, acțiunile acestuia ar putea produce nereguli și/sau încălcări ale oricăror dispoziții ale Termenilor și Condițiilor și/sau ar putea prejudicia în orice fel Daiki Design. În oricare dintre aceste cazuri, Cumpărătorul/Clientul se poate adresa Serviciului Relații cu Clienții la datele de contact indicate pe Site pentru mai multe informații despre decizia sau acțiunea Daiki Design. Dacă modifică cantitatea de Bunuri și/sau Servicii din Comandă, Daiki Design va anunța Cumpărătorul la adresa de email sau la numărul de telefon care i-au fost transmise la momentul efectuării Comenzii și va returna suma de bani achitată.

9.Contractul se consideră încheiat între Vânzător și Cumpărător în momentul primirii de către Cumpărător de la Vânzător prin intermediul poștei electronice și/sau a unui SMS a notificării de expediere a Comenzii.

10.Pentru Comenzile a căror livrare urmează a fi făcută la showroom-urile Daiki Design, prețurile și rezervările Bunurilor și/sau Serviciilor sunt valabile 72 (șaptezecișidouă) de ore de la momentul înregistrării Comenzii de către Cumpărător.

11.Prezentul document și informațiile puse la dispoziție de către Vânzător pe Site vor sta la baza Contractului, acesta fiind completate de certificatul de garanție emis de către Vânzător sau un furnizor al acestuia pentru Bunurile achiziționate de către Cumpărător.

12.Comunicarea cu Vânzătorul se poate realiza prin interacțiunea directă cu acesta sau prin folosirea tuturor informațiilor și formularelor existente în secțiunea „Contact” din Site. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.

13.Daiki Design poate publica pe Site informații despre Bunuri și/sau Servicii și/sau promoții derulate de către acesta sau de către oricare alt terț cu care Daiki Design are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă de timp și în limita stocului disponibil.

14.În condițiile prevăzute de lege, prețul Bunurilor afișat pe Site, include Taxa de timbru verde. În cazul în care Clientul/Cumpărătorul solicită detalii cu privire la suma exactă adăugată la prețul Bunului, atunci acesta se va putea adresa Serviciului Relații cu Clienții al Daiki Design.

15.În cazul plăților online, Vânzătorul nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Cumpărător, incluzând dar fără a se limita la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia. Responsabilitatea în acest sens este doar în sarcina exclusivă a Cumpărătorului.

16.Informațiile (incluzând dar fără a se limita la imaginile, prezentările multimedia etc.) referitoare la caracteristicile Bunurilor și/sau Serviciilor disponibile Site nu reprezintă o obligație contractuală din partea Daiki Design, ci sunt utilizate exclusiv cu titlu de prezentare a ofertelor Vânzătorului.

17.Clientul/Cumpărătorul poate efectua Comenzi pe Site, prin adăugarea Bunurilor și/sau Serviciilor dorite în coșul de cumpărături, urmând a finaliza Comanda efectuând plata printr-una din modalitățile disponibile și indicate expres la momentul plasării Comenzii. Odată adăugat în coșul de cumpărături, un Bun și/sau Serviciu este disponibil pentru achiziție în măsura în care există stoc disponibil pentru acestea. Adăugarea unui Bun și/sau Serviciu în coșul de cumpărături, fără însă a finaliza Comanda, nu atrage după sine înregistrarea Comenzii respective și, implicit, nici rezervarea automată a Bunului și/sau Serviciului.

18.Prin finalizarea Comenzii:

18.1.Cumpărătorul garantează faptul că toate datele furnizate de acesta sunt corecte, complete și adevărate la data plasării Comenzii;

18.2.Cumpărătorul își exprimă consimțământul expres cu privire la posibilitatea Vânzătorului de a-l contacta, prin orice mijloc disponibil / agreat de Vânzător, în orice situație în care este necesară contactarea Cumpărătorului conform liberei aprecieri a Vânzătorului.

19.Vânzătorul poate rezilia contractul de cumpărare și, implicit, anula Comanda efectuată de Cumpărător, prin intermediul unei notificări prealabile transmisă acestuia din urmă, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca Cumpărătorul să poată pretindă Vânzătorului niciun fel de despăgubiri, în următoarele cazuri: neacceptarea de către banca emitentă a cardului Cumpărătorului, a tranzacției, în cazul plăților online; invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de Daiki Design, în cazul plăților online; datele furnizate de Cumpărător pe Site sunt incomplete și/sau incorecte; Cumpărătorul nu respectă prezentele Termeni și Condiții (cu excepția cazurilor în care nerespectarea este considerată de Vânzător ca având un caracter minor); prin activitatea sa pe Site, Cumpărătorul provoacă sau poate provoca prejudicii de orice fel pentru Vânzător, afiliații sau furnizorii acestuia din urmă; efectuarea a mai mult de 2 (două) încercări consecutive de livrare eșuate pentru același produs.

20.În cazul în care Clientul/Cumpărătorul solicită retragerea din Contract în cadrul termenului legal de retragere din contract (astfel cum este acest termen reglementat de prevederile Articolului 9 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare), acesta din urmă trebuie să returneze și eventualele cadouri care au însoțit produsul respectiv. În cazul în care Comanda este achitată, Vânzătorul va rambursa suma respectivă în termen de maxim 14 (paisprezece) zile calendaristice de la data primirii informării din partea Cumpărătorului cu privire la decizia sa de retragere din Contract. Clientul/Cumpărătorul poate (fara a fi obligat) cere retragerea din contract solicitand acest lucru pe email la adresa [email protected] cu mentionarea numarului comenzii, al numelui pe care s-a lansat comanda si motivul returului. Suma va fi returnata astfel:

20.1.pentru Comenzile achitate online cu card – prin restituire în contul bancar din care a fost efectuată plata;

20.2.pentru Comenzile achitate cu ordin de plată, ramburs, etc. – prin virament bancar, în acest sens fiind necesar indicarea de către Cumpărător a unui cont bancar valid și a titularului acestuia;

20.3.pentru Comenzile achitate prin credit de consum – anulare/recalculare contract rate.

21.Vânzătorul va putea amâna rambursarea oricărei sume către Cumpărător până la primirea efectivă a Bunurilor vândute sau până la primirea unei dovezi conform căreia acestea au fost expediate, în cazul în care Vânzătorul nu s-a oferit să recupereze el însuși Bunurile (urmând ca data de la care va începe să curgă termenul de 14 zile calendaristice să fie data cea mai recentă).

22.În cazul în care un Bun și/sau Serviciu comandat de Cumpărător nu poate fi livrat de către Vânzător, acesta din urma va informa Clientul/Cumpărătorul asupra acestui fapt și va returna în contul bancar indicat de către Cumpărător contravaloarea Bunului și/sau Serviciului, în termen de maxim 7 (șapte) calendaristice zile de la data la care Vânzătorul a luat la cunoștință de o asemenea imposibilitate sau de la data la care Cumpărătorul și-a exprimat în mod expres intenția de reziliere a Contractului, oricare dintre acestea intervine prima.

23.Exceptări de la dreptul de retragere. Sunt exceptate de la dreptul de retragere din Contract, următoarele:

23.1.contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al Cumpărătorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la retragere după executarea completă a Contractului de către Vânzător;

23.2.furnizarea de Bunuri și/sau Servicii al căror preț depinde de fluctuațiile de pe piața financiară pe care Vânzătorul nu le poate controla și care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;

23.3.furnizarea de Bunuri confecționate după specificațiile prezentate de Cumpărător sau personalizate în mod clar;

23.4.furnizarea de Bunuri care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;

23.5.furnizarea de Bunuri sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau din motive de igienă și care au fost desigilate de Cumpărător;

23.6.furnizarea de Bunuri care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;

23.7.Contractele în cazul cărora Cumpărătorul a solicitat în mod special Vânzătorului să se deplaseze la domiciliul/sediul său pentru a efectua lucrări urgente de reparație sau de întreținere. Dacă, cu ocazia unei astfel de vizite, Vânzătorul prestează alte Servicii în afara celor solicitate în mod expres de Cumpărător sau furnizează alte Bunuri decât piesele de schimb indispensabile pentru executarea lucrărilor de întreținere sau de reparație, dreptul de retragere se aplică respectivelor Servicii sau Bunuri suplimentare;

23.8.furnizarea de înregistrări audio sau video sigilate sau de programe informatice sigilate care au fost desigilate după livrare;

23.9.furnizarea de conținut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă prestarea a început cu acordul prealabil expres al Cumpărătorului și după ce acesta a confirmat că a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la retragere.

24.Confidențialitate.

24.1.Informațiile de orice natură furnizate de către Cumpărător/Client Vânzătorului, vor rămâne în proprietatea Vânzătorului.

24.2.Cumpărătorul nu va putea face nicio declarație publică, promovare, comunicat de presă sau dezvălui în orice alt mod către terțe părți aspecte în legătură cu o Comandă/Contract fără consimțământul prealabil scris al Vânzătorului.

24.3.Prin transmiterea de informații și/sau materiale prin intermediul Site-ului, Cumpărătorul/Clientul oferă Vânzătorului acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui aceste materiale și/sau informații. Totodată, Cumpărătorul/Clientul este de acord ca Vânzătorul să poată utiliza liber, în interes propriu, aceste idei, concepte, know-how-uri și/sau tehnici pe care le-a transmis prin intermediul Site-ului.  Daiki Design nu va putea fi considerat ca subiect de obligații referitoare la confidențialitatea informațiilor trimise de Cumpărător/Client, cu excepția cazului în care legislația în vigoare nu prevede altfel.

24.4.Prin înscrierea în baza de date a Daiki Design, Clientul/Cumpărătorul își exprimă consimțământul expres, în limitele prevăzute de legislația în vigoare, de a fi contactat de către terți, parteneri ai Daiki Design, incluzând dar fără a se limita la: furnizori de servicii de marketing, alți furnizori de servicii; agenții de stat, guvernamentale sau asociații din domeniul asigurărilor, atunci când legislația aplicabilă prevede acest lucru; alte companii cu care Daiki Design poate dezvolta programe comune de ofertare pe piața Bunurilor și/sau a Serviciilor etc.

25.Plăți.

25.1.Toate tarifele aferente Bunurilor și/sau Serviciilor prezentate pe Site sunt exprimate în lei (RON) și includ T.V.A., conform dispozițiilor legale în vigoare.

25.2.Prețul, modalitatea și termenul de plată ale acestuia sunt specificate în fiecare Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Bunurile și/sau Serviciile livrate, obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform legislației în vigoare.

25.3.Vânzătorul va transmite Cumpărătorului factura aferentă Comenzii cu privire la Bunurile și/sau Serviciile vândute, precum şi cu privire la orice alte plăți în legătură cu Comanda impreuna cu bunurile comandate, in colet. Datele cardului de plată ale Clientului/ Utilizatorului/ Cumpărătorului nu vor fi accesibile Daiki Design și nici nu vor fi stocate de către Daiki Design sau de către procesatorul de plăți integrat în Site, ci doar de către instituția de autorizare a Tranzacției sau o altă entitate autorizată să presteze servicii de stocare date de identificare a cardului, despre a cărei identitate Clientul/ Utilizatorul/ Cumpărătorul va fi informat anterior introducerii datelor.

25.4.Pentru motive de securitate a Tranzacțiilor, Clientul/ Utilizatorul/ Cumpărătorul este sfătuit să nu rămână logat pe Site și să nu seteze opțiunea de logare automată pe dispozitivele mobile. Divulgarea parolei de acces în Cont nu este permisă, fiind recomandată crearea și folosirea unei parole cu un nivel ridicat de securitate (e.g. să conțină cel puțin opt caractere, incluzând litere mari, litere mici, cifre și caractere speciale).

26.Livrarea Bunurilor.

26.1.Vânzătorul va livra Bunurile către Cumpărător fie în sistem de curierat door-to-door, fie în showroom-urile Daiki Design, conform opțiunii Clientului.

26.2.În cazul în care Cumpărătorul optează pentru livrarea Bunurilor în sistem de curierat, Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare.

26.3.Vânzătorul va efectua livrarea Bunurilor și/sau prestarea Serviciilor numai pe teritoriul României.

27.Garanții.

27.1.Toate Bunurile comercializate de Daiki Design, beneficiază de condiții de garanție conforme legislației în vigoare și politicilor comerciale ale producătorilor de minim 24 luni. Toate masinile Brother, Bernina, Baby Lock beneficiaza de 36 de luni garantie, exista si modele cu garantie 60 de luni. Termenul de garantie este mentionat la fiecare produs in parte pe site. Bunurile sunt noi în ambalajele originale și provin din surse autorizate de fiecare producător în parte.

27.2.În cazul Bunurilor vândute și livrate de Daiki Design, certificatele de garanție sunt emise de catre Daiki Design sau de către partenerii săi de service, după caz. Indiferent de emitentul certificatelor de garanție, Daiki Design oferă serviciul de preluare și returnare de la/către Client a Bunurilor în mod gratuit, un astfel de serviciu urmând a fi însă aplicat de Daiki Design de la caz la caz, la libera sa discreție, în funcție de tipul Bunurilor comandate de Client.

27.3.Bunul reclamat defect în perioada de garanție trebuie prezentat direct la cel mai apropiat centru de service menționat în certificat. Respectivul centru autorizat de producător va prelua întreaga responsabilitate a rezolvării garanției. Lipsa certificatului de garanție al Bunului trebuie semnalată Daiki Design în maxim 48 (patruzecișiopt) de ore de la recepția Bunului pe adresa [email protected] Orice sesizare ulterioară nu va fi luată în considerare.

28.Transferul dreptului de proprietate asupra Bunurilor. Dreptul de proprietate asupra Bunurilor va fi transferat la data livrării, după efectuarea plații de către Cumpărător, în locația indicată în Comandă (prin „livrare” se înțelege semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscală în cazul livrărilor efectuate de personalul Vânzătorului).

29.Răspundere.

29.1.Vânzătorul nu va fi ținut responsabil pentru daune de orice natură pe care Cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricăreia din obligațiile sale ce îi revine conform Comenzii și/sau pentru daune care rezultă în urma utilizării Bunurilor și/sau Serviciilor după livrare și/sau, în special, ca urmare a pierderii Bunurilor respective.

29.2.Prin crearea și utilizarea Contului, Clientul / Utilizatorul/ Cumpărătorul își asumă răspunderea pentru menținerea confidențialității datelor de Cont și pentru gestionarea accesării Contului, și, în măsura permisă de legislația în vigoare, este responsabil de activitatea derulată prin intermediul Contului său.

29.3.Prin crearea Contului și/sau utilizarea Conținutului și/sau plasarea Comenzilor, Clientul / Utilizatorul / Cumpărătorul acceptă în mod expres și fără echivoc prezentele Termeni și Condiții în ultima versiune actualizată care este disponibilă pe Site la data utilizării conținutului și/sau la data plasării unei Comenzi.

29.4.Ulterior creării Contului, utilizarea Conținutului echivalează cu acceptarea tuturor și oricăror modificări intervenite asupra prezentelor Termeni și Condiții, precum și a tuturor și oricăror versiuni actualizate ale acestora.

29.5.Termenii și Condițiile Site-ului pot fi modificați oricând de către Daiki Design, aceștia fiind opozabili Clienților / Utilizatorilor / Cumpărătorilor de la data afișării pe Site. Acceptarea Termenilor și Condițiilor Site-ului se realizează prin bifarea check-box-ului corespunzător din Site și/sau prin transmiterea Comenzii și/sau prin efectuarea unei plăți online.

30.Prelucrarea datelor cu caracter personal.

30.1.Daiki Design este înregistrată în Registrul de Evidență a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal sub numărul 21376.

30.2.Conform cerințelor Regulamentul (UE) 2016/679 ce se aplica din 25 mai 2018 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, Daiki Design are obligația de a administra în condiții de siguranța și numai pentru scopurile specificate, datele personale ce îi sunt furnizate.

30.3.Scopul colectării datelor este: informarea Clienților/Cumpărătorilor privind situația Contului lor, informarea  Cumpărătorilor privind evoluția și starea Comenzilor, evaluarea  Bunurilor și/sau Serviciilor oferite, activității comerciale, de promovare a  Bunurilor și/sau Serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piața, de statistică, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentul  Clientului/Cumpărătorului.

30.4.Prin completarea datelor în formularul de creare de cont și/sau de Comandă, Cumpărătorul declară și își exprimă acordul necondiționat ca datele sale personale să fie incluse în baza de date a Daiki Design, înregistrată în Registrul de Evidență a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub numărul 21376 și, totodată, își exprimă în mod expres și neechivoc acordul ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate nelimitat teritorial și/sau temporar de către Daiki Design, afiliații și colaboratorii acestora pentru desfășurarea și/sau derularea de către Daiki Design, afiliații și colaboratorii acestora, de activități cum ar fi, dar fără a se limita la: activități comerciale, de promovare a produselor și serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentul consumatorului. De asemenea, Cumpărătorul își dă acordul expres și neechivoc ca aceste date personale să poată fi transferate (cedate) de către Daiki Design atât afiliaților săi cât și altei/altor entități din România sau străinătate.

30.5.Prin citirea prezentelor Termeni și Condiții ați luat la cunoștință faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de vă adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor, astfel cum sunt toate acestea  garantate conform Regulamentul (UE) 2016/679 ce se aplica din 25 mai 2018 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioarepentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.

30.6.Aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitați ștergerea acestora. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată, semnată și expediată la adresa: București, cod postal 013132, Strada Varful Inalt nr. 75, Sector 1, în atenția DAIKI DESIGN  S.R.L. sau puteți formula plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege care v-au fost încălcate.

30.7.Daiki Design poate furniza datele cu caracter personal ale Cumpărătorului către alte societăți/profesioniști cu care se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare. Cu titlu exemplificativ, astfel de societăți/profesioniști pot fi: furnizori de servicii de marketing, curierat, servicii de plată/bancare, telemarketing sau alte servicii, furnizate de companii cu care Daiki Design ar putea dezvolta programe comune de ofertare pe piața  Bunurilor și/sau Serviciilor noastre, asigurători etc. Totodată, Daiki Design poate transmite astfel de date cu caracter personal către autoritățile și organismele românești competente, precum: Parchete, Poliție, instanțe judecătorești, ca urmare a unor cereri expres formulate de acestea și doar în limitele dispozițiilor legale incidente.

30.8. Politica de confidentialitate elaborata conform cu normele GDPR este parte INTEGRANTA din TERMENI SI CONDITII. Va rugam sa cititi cu atentie si politica de confidentialitate pe care o gasitiAICI

30.9 Politica de cookie este de asemenea parte integranta din TERMENI SI CONDITII . Va rugam sa cititi cu atentie politica de cookie pe care o gasiti AICI

31.Caz de Forță Majoră.

31.1.Prin Caz de Forță Majoră se înțelege orice eveniment imprevizibil şi insurmontabil care nu este cauzat de o parte şi care este în afara controlului părţilor, incluzând (fără a se limita la) (i) orice act fortuit, dezastru natural, grevă generală, insurecţie, război, atac terorist sau tulburări civile sau (ii) orice alt eveniment similar având ca efect împiedicarea uneia sau a ambelor Părţi de la a-şi îndeplini obligaţiile contractuale. Un Caz de Forţă Majoră există pentru întreaga perioadă în care efectele sale persistă şi afectează partea respectivă.

31.2.Părţile vor fi exonerate de obligaţiile ce le revin în baza prezentului Contract în măsura în care neîndeplinirea acestora este rezultatul producerii sau efectelor unui Caz de Forţă Majoră pe perioada cât durează cazul de forță majoră sau efectele sale. Părţile vor continua însă să îşi îndeplinească toate celelalte obligații care nu sunt afectate de Cazul de Forță Majoră.

31.3.Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a Contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

32.Legislaţia aplicabilă. Litigii.

32.1.Prezentul Contract şi drepturile şi obligaţiile părţilor în baza sa vor fi guvernate şi interpretate în conformitate cu legislaţia română.

32.2.Eventualele litigii, divergențe sau pretenții rezultate din sau în legătură cu prezentul Contract vor fi soluționate prin negocieri amiabile. Dacă aceste negocieri nu au succes, litigiile vor fi soluționate de instanțele competente de drept comun din Municipiul București. Pentru probleme cu comenzile ce nu se pot negocia amiabil cu personalul de vanzari asigurat de catre Vanzator, puteti inainta o cerere de conciliere amiabila la <a href="[email protected]">[email protected]</a>

33.Diverse.

33.1.Cesiune: Vânzătorul poate cesiona și/sau subcontracta o terță parte pentru Servicii ce țin de onorarea corespunzătoare a Comenzii, singura obligație a Vânzătorului într-o astfel de situație fiind aceea de a transmite către Cumpărător o informare scrisă, nefiind necesar acordul acestuia din urmă. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil față de Cumpărător pentru toate obligațiile contractuale.

33.2.Renunțare: Nici o renunțare a Daiki Design de la oricare dintre prevederile acestor Termeni și Condiții nu va produce efecte dacă nu se specifică în mod expres că este o renunțare și dacă nu sunteți notificat în scris despre aceasta.

33.3.Nulitate: În cazul în care o instanță sau autoritate competentă decide că oricare dintre dispozițiile acestor Termeni și Condiții este invalidă, ilegală sau inaplicabilă conform legii în vigoare, respectiva dispoziție va fi modificată și interpretată astfel încât să se realizeze cel mai bine obiectivele avute în vedere de respectiva dispoziție, în măsura permisă de lege. Restul dispozițiilor vor rămâne în vigoare.

33.4.Întregul Acord: Prezentele Termeni și Condiții, precum și orice alte documente (inclusiv în format electronic și/sau publicate pe Site) la care se face referire în prezentul document, precum și orice altă dispoziție din contractul de achiziție, conțin întreaga înțelegere dintre Cumpărător și Daiki Design cu privire la Comandă și la contractul de cumpărare. Nici o expunere și/sau declarație, orală sau scrisă, care nu este inclusă în mod expres în prezentul nu va fi obligatorie pentru părți dacă nu a fost convenită de comun acord în scris între acestea.